Efterfølgende den ekstraordinære generalforsamling holdes et medlemsmøde om økonomisystemer.
                                                               
ITz fortæller om erfaringer og opsætning af de to økonomisystemer SQL-ledger og Hansa.
                                                               
Der vil være mulighed for at få en demoversion af Hansa med hjem (fuld version der bare ikke kan printe) på CD.
                                                               
Derfor er det vigtigt at tilmelde sig mødet, da vi skal vide hvor mange CD'er der skal laves.


Ekstraordinær generalforsamling:

København, 2004-04-02

Kære KLID-medlem,

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i KLID

torsdag den 22. april 2004 kl 19:00
på Symbion, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Optælling af stemmer 
3. Behandling af forslag til vedtægtsændringer
  Bestyrelsens foreslog på generalforsamlingen 26. marts 2004 følgende vedtægtsændringer:

  Forslag til tilføjelse ved slutningen af paragraf 4:
   "- at give oplysninger om deres kontaktinformation, herunder fungerende e-post."
  Forslag til ændring af paragraf 10 stk 3:
    "brev" ændres til "opslag på foreningens websted samt brev eller e-post"
  Begrundelse: Dette giver mulighed for indkaldelse af medlemmerne per e-post,
  hvilket er betydeligt nemmere for bestyrelsen end ved kongeligt papirpost.

  Der var ikke fremmødt de af vedtægterne krævede 2/3 af foreningens medlemmer, og derfor indkaldes 
  der til ekstraordinær generalforsamling for at vedtage vedtægstændringerne, jfr. vedtægternes 
  bestemmelser derom.
  
4. Suppleringsvalg af bestyrelsesmedlemmer 
5. Suppleringsvalg af suppleanter 
6. Eventuelt 

         -------------------------------------------------------------------------------------------------Vel mødt,

Niels Svennekjær, formand				Keld Jørn Simonsen, næstformand