Understøttelse af dansk i Linux

KLID anser det for af afgørende vigtighed for udbredelsen af Linux på det danske marked at Linux tilpasses det danske sprog. KLID er repræsenteret i en arbejdsgruppe med en række Linux-eksperter omkring dette arbejde, kaldet hjemmesaftedanskgruppen. Resultater af dette arbejde er bl.a:

Det forsøges at samle så mange af de frivillige oversættere som muligt, og koordinere arbejdet. Vi har deltagelse fra oversættere af Gnome, KDE, Mandrake, Red Hat, Fedora, Debian, Gnu, Netscape, Mozilla.

KLID arbejder for at æ, ø og å kan bruges overalt på internettet, også i netadresser, uden brug af softwarepatenter.