Indfangning af URL'er fra meddelelser

Brugere sender ind imellem URL'er for interessante steder eller andre ressourcer på nettet, i hvilken som helst kanal. Du kan dobbeltklikke på alle sådanne URL'er så starter Konversation programmet som hører sammen med URL'en. Programmet som startes afhænger af MIME-typen som URL'en har. For eksempel aktiveres din almindelige browser for en URL som begynder med http:, og viser den. Hvis URL'en ruller forbi på skærmen, kan det være svært at finde den igen. Konversation kan gemme en bekvem liste med alle URL'er for dig. For at aktivere denne funktion, vælges Vindue->URL-indfangning i hovedmenuen. Et nyt faneblad som hedder URL-indfangning laves.


Fanebladet URL-indfangning.

1

Dette er listen med URL'er som er set siden du startede Konversation. Søjlen Alias er alias på personen som sendte URL'en. Hvis alias er blankt, blev URL'en vist under fanebladet Servermeddelelser. (URL'er som vises i meddelelser for at gå med i eller forlade kanaler er ikke på listen.) Klik på en URL for at markere den.

2

Klik her for at aktivere programmet som hører sammen med den markerede URL. Programmet som startes afhænger af MIME-typen som URL'en har. For eksempel aktiveres din almindelige browser for en URL som begynder med http:, og viser netsiden. For netsider kan du også specificere den browser der skal bruges.

3

Klik her for at kopiere markeret URL til KDE's klippebord.

4

Klik her for at slette markeret URL fra listen.

5

Klik her for at gemme listen med URL'er i en fil.

6

Klik her for at rydde listen.