ordliste

ALSA

Advanced Linux® Sound Architecture. En lydkortsdriver for Linux® som for øjeblikket ikke indgår som standard i kildekoden for kernen.

aRts

Analog realtidssynthesizer. Navnet på den multimediaarkitektur/bibliotek/værktøjskasse som bruges af KDE-projektet (bemærk de store bogstaver)

BSD

Berkeley Software Distribution. Refererer her til et af flere forskellige UNIX®-kompatible operativsystemer som har deres oprindelse i BSD UNIX®.

CORBA

Common Object Request Broker Architecture. En standard for at implementere objektorienteret fjernkørsel.

CVS

Concurrent Versions System. Et konfigurationshåndteringssystem for programmel som bruges af mange programmelprojekter inklusive KDE og aRts.

FFT

Fast Fourier Transform. En algoritme til at konvertere data fra tids- til frekvensdomæne, som ofte bruges i signalbehandling.

Full duplex

Muligheden for et lydkort til samtidigt at indspille og afspille lyd.

GPL

GNU General Public License. En programmellicens som blev lavet af Free Software Foundation, som definerer betingelserne for at udgive frit programmel.

GUI

Grafisk brugergrænseflade

IDL

Interface Definition Language. Et format uafhængigt af programmeringssprog til at definere grænseflader (metoder og data).

KDE

K-desktopmiljø. Et projekt for at udvikle et frit grafisk desktopmiljø for UNIX®-kompatible systemer.

LGPL

GNU Lesser General Public License. En programmellicens som blev lavet af Free Software Foundation, som definerer betingelserne for at udgive frit programmel, med endnu færre begrænsninger end GPL som ofte bruges til programmelbiblioteker.

MCOP

Multimedia COmmunication Protocol. Protokollen som bruges til kommunikation mellem aRts programmoduler, som har ligheder med CORBA men er enklere og optimeret for multimedia.

MIDI

Musical Instrument Digital Interface. En standardprotokol for kommunikation mellem elektroniske musikinstrumenter, angiver også ofte filformatet som bruges til at opbevare MIDI-kommandoer.

OSS

Open Sound System. Lyddriverne som indgår i Linux®' kerne (sommetider kaldet OSS/Free) eller en kommerciel version som sælges af 4Front Technologies.