KNotes-håndbogen

Fabian Dal Santo

Greg M. Holmes

Tester: Lauri Watts
Oversætter: Erik Kjær Pedersen
revision 3.0 (2003-09-18)

Tilladelse er hermed givet til at kopiere, videregive og/eller ændre dette dokument under betingelserne i GNU's Fri Dokumentation License, Version 1.1 eller en vilkårlig senere version publiceret af Free Software Foundation; uden invariante afsnit, uden tekster før omslaget, og uden tekster efter omslaget. En kopi af licensen er inkluderet i afsnittet ved navn " Medvirkende og licens".

KNotes er et program med sedler som kan klistres op på desktoppen.


Indholdsfortegnelse

1. Indledning
2. Brug af KNotes
3. Indstilling
Indstil KNotes standardopsætning
Brugerindstil en enkelt notes udseende
4. Medvirkende og licens