KLID: Mandrake Linux 10.1 - tips

KLID har deltaget i udviklingen, aftestningen og den danske oversættelse af Mandrake Linux 10.1. Her er nogen tips til brug af Mandrake Linux 10.1.

Mandrake 10.1 er nu kommet i officiel version, også kaldet MDK 10.1 OE, og også tilgængelig som iso'er. Official Edition er den endelige version af en Mandrakelinux, med en del rettelser til Community Edition. ISO-er er nu generelt tilgængelige ligesom de individuelle pakker, og man kan derfor også installere det hele over nettet (eller fra disk).

Hvis du installerer fra cdrom spørges der efter en CD4, denne kan ignoreres hvis man ikke har den, (dette vil være tilfældet hvis man downloader de 3 CD-er i download edition). Dette betyder vist bl.a at stavekontrolspakken aspell-da ikke installeres. Men man kan installere den bagefter med urpmi/rpmdrake som omtalt nedenfor. Hvis man installerer over nettet eller fra disk som omtalt ovenfor har man alle officielle pakker til rådighed, og får derfor ikke dette problem.

Der kan være problemer med at boote fra den første CD, man kan så bruge CD2 til at boote fra.

Der er mange tips på Mandrakes wiki

Mandrakes referencedokumentation for 9.2 er tilgængelig på nettet. Mandrakes introduktion for begyndere ligger på din maskine i file:///usr/share/doc/mandrake/en/Starter.html/index.html - hvis du installerer pakken mandrake_doc-en .

Nye pakker og opdateringer via nettet

Hvis du har installeret Mandrake fra cdrom, er der mange pakker der ikke var med på cdrommerne, nemlig dem som andre end Mandrake er kommet med, kaldet "contrib". Der er ialt nogen flere pakker her end der er i grundsystemet, nemlig ca. 5100 pakker med 3,8 GB i tillægssystemet mod ca. 3500 pakker med 3,3 GB i grundsystemet ("main"). Der er også mange pakker i "main" som ikke er med på download cd-erne, idet der kun kan være ialt 2 GB pakker på de 3 cd'er. Altså er der ca 1,3 GB pakker i grundsystemet, som ikke er med på de 3 CD'er. Der er også en særlig afdeling med frit java-programmel, jpackage, med 800 pakker og 0,3 GB data. Der er også andre, fx Penguin Libration Front (PLF) som har pakkedatabaser for Mandrake 10.1, og som med fordel kan benyttes.

Man kan også vedligeholde sit Mandrake-system ved at opgradere pakker over nettet. Dette gøres ved at opsætte en række medier for kilder til pakkerne, og det kan gøres med følgende kommandoer, som udføres som root:

urpmi.addmedia main_101     http://klid.dk/sw/mandrake/10.1/media/main     with hdlist.cz ;
urpmi.addmedia contrib_101  http://klid.dk/sw/mandrake/10.1/media/contrib  with hdlist.cz ;
urpmi.addmedia jpackage_101 http://klid.dk/sw/mandrake/10.1/media/jpackage with ../media_info/hdlist_jpackage.cz ;
urpmi.addmedia --update update_source http://klid.dk/sw/mandrake/updates/10.1/main_updates/ with media_info/hdlist.cz ;

Hvis du har installeret et opdateringsmedie, fx som beskrevet ovenfor, kan du få lavet automatisk opdatering af dit system ved fx at køre følgende som root i roots crontab (crontab -e):

00 00 * * * /usr/sbin/urpmi urpmi; /usr/sbin/urpmi --auto-select --auto; 
Kernen bør nok altid installeres særskilt.

Hvis du ønsker at have finere kontrol over hvad du opgraderer kan du køre menupunkt Konfiguration -> Administration af programmer -> MandrakeOpdatér for at opdatere med sikkerhedsrettelser og andre rettelser.

Hvis du vil installere nye programmmer kan du efter at have tilføjet medierne (fx med urpmi.addmedia ovenfor) køre menupunkt Konfiguration -> Administration af programmer -> Rpmdrake+ .

Nem opsætning af servere

Hvis du kører mandrake som server, kan du lave nem opsætning af dhcp, dns, news, ntp, proxy, samba, apache, postfix mm, ved at installere pakken "drakwizard" og så køre Mandrake kontrolcenter. ("Konfigurér din maskine").

Netbanker med Java

Det følgende er endnu ikke afprøvet med Mandrakelinux 10.1, men det virker under 10.0.

En måde at få netbanker, der bruger Java, til at køre, er at hente SUNs Java 2 Runtime Environment (j2re) fra Suns j2re rpm for linux. Kør "sh j2re....rpm.bin" og kør som root: "rpm -i j2re....rpm". Dette har den fordel at andre browsere end netscape 4.7x kan benyttes med banker, der bruger Java, fx kan min Mozilla-browser benyttes med Amagerbanken, Skandiabanken og SEB.

Hvis du vil have en nyere j2re kan du tage rpm-en fra http://java.sun.com/j2se/downloads.html. Tag den nyeste Standard Edition (J2SE) der er oversat til glibc 3.2 (J2SE 1.4.2 da jeg skrev dette), tag dernæst JRE-pakken i "Linux RPM in self-extracting file" (eller "Linux self-extracting file" hvis du ikke kan køre RPM).

Opgradering af tidligere systemer

Jeg har prøvet at opgradere mit 10.0 OE system til 10.1 CE, via boot.iso, men det gik ikke godt - den sagde at jeg havde for lidt plads, selvom jeg skulle have nok plads (nogen hundrede MB ekstra). Hvad der derimod gik godt for mig var følgende:
# lav et nyt filsystem med nok plads på til hele systemet fx på /dev/hda11:

mke2fs -j /dev/hda11

# Kopiér det eksisterende system over på ny partition /new-fs/ på /dev/hda11
# Jeg har alle mine system-ting liggende i én partition
# undtagen /boot - som ligger på en lille 150 MB partition
# resten ligger i /home

cp -prx / /new-fs/
# ret i /new-fs/ect/fstab - ny root-partition på /new-fs og også andre indgange med new-fs
# ret i /new-fs/etc/lilo.conf med en ny indgang for det kopierede system, hvor root ændres
# fx til root=/dev/hda11
# kør:

lilo

# genstart maskinen med reboot og start det nye system op.
# installér 10.1 OE som kilder (som root):

urpmi.addmedia main_101    http://klid.dk/sw/mandrake/10.1/media/main    with hdlist.cz ;
urpmi.addmedia contrib_101 http://klid.dk/sw/mandrake/10.1/media/contrib with hdlist.cz ;

# opgradér systemet: 

urpmi urpmi; 
urpmi --auto-select --no-verify-rpm

# installér den rigtige kerne:

urpmi kernel

# genstart systemet med den rigtige kerne, nok 2.6.8.1 - og systemet er opgraderet.
# Går det galt har du stadig det gamle system.
Denne side vedligeholdt af Keld Simonsen.