KLID: Mandriva Linux 10.2 - tips

KLID har deltaget i udviklingen, aftestningen og den danske oversættelse af Mandriva Linux 10.2. Her er nogen tips til brug af Mandriva Linux 10.2.

Mandriva 10.2 er nu kommet i officiel version, også kaldet Mandriva Linux 10.2 Limited Edition 2005, og ISO-er er nu generelt tilgængelige ligesom alle de individuelle pakker. Man kan således også installere det hele over nettet (eller fra disk). Mandriva Linux hed førhen Mandrake Linux, og Limited Edition er den endelige version af en Mandrakelinux-udgave.

Hvis du installerer fra cdrom spørges der efter en CD4, denne kan ignoreres hvis man ikke har den, (dette vil være tilfældet hvis man downloader de 3 CD-er i download edition). Dette betyder vist bl.a at stavekontrolspakken aspell-da ikke installeres. Men man kan installere den bagefter med urpmi/rpmdrake som omtalt nedenfor. Hvis man installerer over nettet eller fra disk som omtalt ovenfor har man alle officielle pakker til rådighed, og får derfor ikke dette problem.

Der er mange tips på Mandrivas wiki

Mandrivas referencedokumentation for 10.1 er tilgængelig på nettet. Mandrivas introduktion for begyndere ligger på din maskine i file:///usr/share/doc/mandrake/en/Starter.html/index.html - hvis du installerer pakken mandrake_doc-en .

Nye pakker og opdateringer via nettet

I forhold til at installere Mandriva fra download edition cdrom, er der mange flere pakker tilgængelige over nettet, nemlig dem som andre end Mandriva er kommet med, kaldet "contrib". Der er ialt nogen flere pakker her end der er i grundsystemet, nemlig ca. 6000 pakker med 4,7 GB i tillægssystemet mod ca. 3800 pakker med 3,8 GB i grundsystemet ("main"). Der er også mange pakker i "main" som ikke er med på download cd-erne, idet der kun kan være ialt 2 GB pakker på de 3 cd'er. Altså er der ca 1,8 GB pakker i grundsystemet, som ikke er med på de 3 CD'er. Der er også en særlig afdeling med frit java-programmel, "jpackage", med 800 pakker og 0,3 GB data. Der er også andre, fx Penguin Libration Front (PLF) som har pakkedatabaser for Mandriva 10.2, og som med fordel kan benyttes, men som muligvis ikke har samme stabilitet som selve Mandriva Linux...

Man kan vedligeholde sit Mandriva-system ved at opgradere pakker over nettet. Dette gøres ved at opsætte en række medier for kilder til pakkerne, og det kan gøres med følgende kommandoer, som udføres som root:

urpmi.addmedia main_102     http://klid.dk/sw/mandriva/10.2/media/main     with hdlist.cz ;
urpmi.addmedia contrib_102  http://klid.dk/sw/mandriva/10.2/media/contrib  with hdlist.cz ;
urpmi.addmedia jpackage_102 http://klid.dk/sw/mandriva/10.2/media/jpackage with ../media_info/hdlist_jpackage.cz ;
urpmi.addmedia --update update_102 http://klid.dk/sw/mandriva/updates/10.2/main_updates/ with media_info/hdlist.cz ;
Hvis du har installeret et opdateringsmedie, fx som beskrevet ovenfor, kan du få lavet automatisk opdatering af dit system ved fx at køre følgende som root i roots crontab (crontab -e):
00 00 * * * /usr/sbin/urpmi urpmi; /usr/sbin/urpmi --auto-select --auto; 
Opdateringer af kernen bør nok altid installeres særskilt.

Hvis du ønsker at have finere kontrol over hvad du opgraderer kan du køre menupunkt Konfiguration -> Administration af programmer -> MandrakeOpdatér for at opdatere med sikkerhedsrettelser og andre rettelser.

Hvis du vil installere nye programmmer kan du efter at have tilføjet medierne (fx med urpmi.addmedia ovenfor) køre menupunkt Konfiguration -> Administration af programmer -> Rpmdrake+ .

Nem opsætning af servere

Hvis du kører mandriva som server, kan du lave nem opsætning af dhcp, dns, news, ntp, proxy, samba, apache, postfix mm, ved at installere pakken "drakwizard" og så køre Mandriva kontrolcenter. ("Konfigurér din maskine").

Netbanker med Java

Det følgende er endnu ikke afprøvet med Mandrakelinux 10.2, men det virker under 10.0.

En måde at få netbanker, der bruger Java, til at køre, er at hente SUNs Java 2 Runtime Environment (j2re) fra Suns j2re rpm for linux. Kør "sh j2re....rpm.bin" og kør som root: "rpm -i j2re....rpm". Dette har den fordel at andre browsere end netscape 4.7x kan benyttes med banker, der bruger Java, fx kan min Mozilla-browser benyttes med Amagerbanken, Skandiabanken og SEB.

Hvis du vil have en nyere j2re kan du tage rpm-en fra http://java.sun.com/j2se/downloads.html. Tag den nyeste Standard Edition (J2SE) der er oversat til glibc 3.2 (J2SE 1.4.2 da jeg skrev dette), tag dernæst JRE-pakken i "Linux RPM in self-extracting file" (eller "Linux self-extracting file" hvis du ikke kan køre RPM).

Opgradering af tidligere systemer

Jeg har prøvet at opgradere mit 10.1 OE system til 10.2 LE, via boot.iso, men det gik ikke godt - den sagde at der var problemer med et af mine filsystemer - det jeg installerede fra. Hvad der derimod gik godt for mig var følgende:
# lav et nyt filsystem med nok plads på til hele systemet fx på /dev/hda11:

mke2fs -j /dev/hda11 ;
mkdir /mandriva ;
mount -t ext3 /dev/hda11 /mandriva ;

# Kopiér det eksisterende system over på ny partition /mandriva/ på /dev/hda11
# Jeg har alle mine system-ting liggende i én partition
# undtagen /boot - som ligger på en lille 150 MB partition
# resten ligger i /home
# Hvis du vil være helt sikker på konsistensen af dine data, især åbne databaser, bør du 
# gøre dette i single-user tilstand, eller du skal sikre dig at alle programmer hvis
# data du bekymrer dig for, er stoppede.

cp -prx / /mandriva/ ;

# ret i /mandriva/etc/fstab - ændr root-partition på /dev/hda11, og ret også andre indgange der
# brugte /dev/hda11 til noget andet, eller kommentér dem ud.
# ret i /etc/lilo.conf med en ny indgang for det kopierede system, hvor root ændres
# fx til root=/dev/hda11
# kør:

lilo

# genstart maskinen med reboot og start det nye system op.
# installér 10.2 som kilder (som root):

urpmi.addmedia main_102    http://klid.dk/sw/mandriva/10.2/media/main    with hdlist.cz ;
urpmi.addmedia contrib_102 http://klid.dk/sw/mandriva/10.2/media/contrib with hdlist.cz ;
urpmi.addmedia --update update_102 http://klid.dk/sw/mandriva/updates/10.2/main_updates/ with media_info/hdlist.cz ;

# opgradér systemet: 

urpmi urpmi; 
urpmi --auto-select --no-verify-rpm

# installér den rigtige kerne:

urpmi kernel

# genstart systemet med den rigtige kerne - og systemet er opgraderet.
# Går det galt har du stadig det gamle system.
Denne side vedligeholdt af Keld Simonsen.