KLID: Mandriva Linux 2006.0 - tips

KLID har deltaget i udviklingen, aftestningen og den danske oversættelse af Mandriva Linux 2006.0. Her er nogen tips til brug af Mandriva Linux 2006.0.

Mandriva 2006.0 er nu kommet frit tilgængeligt i officiel version, også kaldet Mandriva Linux 2006.0 Free Edition 2006, og ISO-er er nu generelt tilgængelige ligesom alle de individuelle pakker. Man kan således også installere det hele over nettet (eller fra disk). Mandriva Linux hed førhen Mandrake Linux, og Free Edition er den endelige frie version af en Mandriva-udgave.

Hvis du installerer fra cdrom spørges der efter en CD4, denne kan ignoreres hvis man ikke har den, (dette vil være tilfældet hvis man downloader de 3 CD-er i free edition). Dette betyder vist bl.a at stavekontrolspakken aspell-da ikke installeres. Men man kan installere den bagefter med urpmi/rpmdrake som omtalt nedenfor. Hvis man installerer over nettet eller fra disk som omtalt ovenfor har man alle officielle pakker til rådighed, og får derfor ikke dette problem.

Mandriva kommer med en lang række grafiske administrationsværktøjer, i "Konfigurér din maskine". Programmet hedder mcc - Mandirva Control Center. Du kan få mere ud af mcc ved at aktivere "Eksperttilstand" under "Indstillinger" i mcc.

Der er mange tips på Mandrivas wiki. Der er en dansk guide til Mandriva.

Mandrivas referencedokumentation for 10.1 er tilgængelig på nettet. Mandrivas introduktion for begyndere ligger på din maskine i file:///usr/share/doc/mandrake/en/Starter.html/index.html - hvis du installerer pakken mandrake_doc-en .

Nye pakker og opdateringer via nettet

I forhold til at installere Mandriva fra free edition cdrom, er der mange flere pakker tilgængelige over nettet, nemlig dem som andre end Mandriva er kommet med, kaldet "contrib". Der er ialt en del flere pakker her end der er i grundsystemet, nemlig ca. 7200 pakker med 6,6 GB i tillægssystemet mod ca. 4200 pakker med 3,9 GB i grundsystemet ("main"). Der er også mange pakker i "main" som ikke er med på download cd-erne, idet der kun kan være ialt 2 GB pakker på de 3 cd'er. Altså er der ca 1,9 GB pakker i grundsystemet, som ikke er med på de 3 CD'er. Der er også en særlig afdeling med frit java-programmel, "jpackage", med 800 pakker og 0,3 GB data. Der er også andre, fx Penguin Libration Front (PLF) og SeerOfSouls SoS som har pakkedatabaser for Mandriva 2006.0, og som med fordel kan benyttes, men som muligvis ikke har samme stabilitet som selve Mandriva Linux. Her findes også pakker, som ikke er open source.

Man kan vedligeholde sit Mandriva-system ved at opgradere pakker over nettet. Dette gøres ved at opsætte en række medier for kilder til pakkerne, og det kan gøres med følgende kommandoer, som udføres som root:

urpmi.addmedia main_2006     http://klid.dk/sw/mandriva/2006.0/media/main     with media_info/hdlist.cz ;
urpmi.addmedia contrib_2006  http://klid.dk/sw/mandriva/2006.0/media/contrib  with media_info/hdlist.cz ;
urpmi.addmedia --update update_2006 http://klid.dk/sw/mandriva/updates/2006.0/main_updates/ with media_info/hdlist.cz ;
Hvis du har installeret et opdateringsmedie, fx som beskrevet ovenfor, kan du få lavet automatisk opdatering af dit system ved fx at køre følgende som root i roots crontab (crontab -e):
00 00 * * * /usr/sbin/urpmi urpmi; /usr/sbin/urpmi --auto-select --auto; 
Opdateringer af kernen bør nok altid installeres særskilt.

Hvis du ønsker at have finere kontrol over hvad du opgraderer kan du køre menupunkt Konfiguration -> Administration af programmer -> Opdatering af programpakker for at opdatere med sikkerhedsrettelser og andre rettelser.

Hvis du vil installere nye programmmer kan du efter at have tilføjet medierne (fx med urpmi.addmedia ovenfor) køre menupunkt Konfiguration -> Administration af programmer -> Rpmdrake+ .

Nem opsætning af servere

Hvis du kører mandriva som server, kan du lave nem opsætning af dhcp, dns, news, ntp, proxy, samba, apache, postfix mm, ved at installere pakken "drakwizard" og så køre Mandriva kontrolcenter. ("Konfigurér din maskine").

Netbanker med Java

En måde at få netbanker, der bruger Java, til at køre, er at hente SUNs Java 2 Runtime Environment (jre) fra Suns jre rpm for linux. Kør "sh jre*rpm.bin" og kør som root: "rpm -i jre*rpm". Dette har den fordel at andre browsere end netscape 4.7x kan benyttes med banker, der bruger Java, fx kan min Mozilla-browser benyttes med Amagerbanken, Skandiabanken og SEB.

Der skal også som root laves en lænke

ln -s /usr/java/jre1.5.0_06/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so /usr/lib/mozilla-firefox-1.0.6/plugins/

Hvis du vil have en nyere jre kan du tage rpm-en fra http://java.sun.com/j2se/downloads.html. Tag den nyeste Standard Edition (J2SE) der er oversat til glibc 3.2 (J2SE 1.5 update 6 da jeg skrev dette), tag dernæst JRE-pakken i "Linux RPM in self-extracting file" (eller "Linux self-extracting file" hvis du ikke kan køre RPM).

Opgradering af tidligere systemer

Jeg har prøvet at opgradere mit 10.2 LE system til 2006.0 FE, via boot.iso, men det gik ikke godt - den sagde at der var problemer med et af mine filsystemer - det jeg installerede fra. Hvad der derimod gik godt for mig var følgende:
# lav et nyt filsystem med nok plads på til hele systemet fx på /dev/hda11:

mke2fs -j /dev/hda11 ;
mkdir /mandriva ;
mount -t ext3 /dev/hda11 /mandriva ;

# Kopiér det eksisterende system over på ny partition /mandriva/ på /dev/hda11
# Jeg har alle mine system-ting liggende i én partition
# undtagen /boot - som ligger på en lille 150 MB partition
# resten ligger i /home
# Hvis du vil være helt sikker på konsistensen af dine data, især åbne databaser, bør du 
# gøre dette i single-user tilstand, eller du skal sikre dig at alle programmer hvis
# data du bekymrer dig for, er stoppede. fx
# service postgresql stop
# service mysql stop

cp -prx / /mandriva/ ;

# ret i /mandriva/etc/fstab - ændr root-partition på /dev/hda11, og ret også andre indgange der
# brugte /dev/hda11 til noget andet, eller kommentér dem ud.
# ret i /etc/lilo.conf med en ny indgang for det kopierede system, hvor root ændres
# fx til root=/dev/hda11
# kør:

lilo

# genstart maskinen med reboot og start det nye system op.
# installér 2006.0 som kilder (som root):

urpmi.addmedia main_2006    http://klid.dk/sw/mandriva/2006.0/media/main    with media_info/hdlist.cz ;
urpmi.addmedia contrib_2006 http://klid.dk/sw/mandriva/2006.0/media/contrib with media_info/hdlist.cz ;
urpmi.addmedia --update update_2006 http://klid.dk/sw/mandriva/updates/2006.0/main_updates/ with media_info/hdlist.cz ;

# opgradér systemet: 

urpmi urpmi; 
urpmi --auto-select --no-verify-rpm

# installér den rigtige kerne:

urpmi kernel

# genstart systemet med den rigtige kerne - og systemet er opgraderet.
# Går det galt har du stadig det gamle system.
Denne side vedligeholdt af Keld Simonsen.