Kapitel 2. Brug af Konversation

Indholdsfortegnelse

Hvis du ikke har brugt IRC tidligere...
Indstil din identitet
Definér nye netværk, servere og autodeltage-kanaler
Liste over tilgængelige kanaler
En oversigt over hovedskærmen
Hurtigforbind
Ofte brugte IRC-kommandoer
Private konversationer (forespørgsler)
Indstil påmindelser
Overvåg hvem der er på nettet
Fremhævning af meddelelser
Indstil meddelelser på skærmen (OSD)
Send farvelagte meddelelser
Indstilling af nickname-temaer
Indstil hurtigknapper
Sende og modtage filer
Integration i KAddressBook
Indfangning af URL'er fra meddelelser
Opsætning af din foretrukne browser
Markering af kanaler og forespørgselslogger
Logning
Konversation's kommandoer
Scripter

Hvis du ikke har brugt IRC tidligere...

Enkelt udtrykt er IRC en chat-protokol, defineret af officielle Internetstandarder, med mulighed for at stjæle mange timer af dit liv. For at bruge IRC skal du være forbundet til en server, og derefter gå med i en kanal (som svarer til et chatrum) eller blot deltage i en privat konversation.

For at blive forbundet til en server og kanal, startes Konversation. Skærmen Serverliste vises.


Serverliste

1

Listen med indstellede IRC-netværk angives her. Et IRC-netværk er en samling samarbejdende servere. Du behøver kun at forbinde dig til en af serverne i netværket for at være forbundet til hele IRC-netværket. Når du er forbundet, vil Konversation automatisk gå med i de viste Kanaler. Når Konversation startes for første gang, er netværket Freenode og kanalen #kde allerede skrevet indfor dig. Klik på et netværk for at vælge det.

2

Klik her for at definere et nyt Netværk, inklusive serveren at forbinde til, og Kanalerne som automatisk skal gås med i efter forbindelse. Se Definér nye netværk, servere og kanaler at gå med i automatisk for mere information.

3

Klik her for at forbinde til den valgte IRC netværk og kanal.

Bemærk

Når du klikker på knappen Forbind første gang du åbner Konversation, ser du måske følgende meddelelse, som fortæller dig at din standardidentitet ikke er rigtigt indstillet.


Kontrollér identiteter

Første gang du åbner Konversation hentes information om nuværende bruger fra operativsystemet, og standardværdier for identiteten udfyldes. Hvis brugerinformationen i operativsystemet ikke er fuldstændig, for eksempel hvis intet Fuldstændigt navn er defineret, vil du se meddelelsen ovenfor. For at rette problemet, klikkes på O.k. og så kigges i Opsætning af din identitet for mere information.

Hovedskærmen åbnes og viser meddelelser som sendes af serveren til klienten. (Hvis Konversation ikke vil forbindes til serveren, se Ofte stillede spørgsmål.) Når servermeddelelser er færdige med at rulle forbi, går Konversation med i den kanal eller de kanaler som blev valgt.


Kanal

1

Dette kaldes indtastningslinjen. For at sende en meddelelse til alle på kanalen, indskrives meddelelsen her og der trykkes på Enter. Meddelelsen samt alle andres meddelelser ses i kanalvinduet ovenfor. Hver meddelelse indledes med tiden og brugerens alias.

2

Du kan gå med i yderligere servere og kanaler. Hver server, kanal, kanalliste og anden skærm får et separat faneblad her. For at vise en liste med tilgængelige kanaler, se Liste over tilgængelige kanaler. For at gå med i en kanal, skriv: /join #kanalnavn på inddatalinjen. (Tegnet # kræves.) Du kan også skrive /j som forkortelse af /join. For at forlade en kanal, skrives blot /part. For at skifte visning til en anden server eller kanal, klikkes på det tilsvarende faneblad.

3

Dette kaldes Aliaspanelet. Det er en liste over aliasser for alle brugere som er gået med på kanalen, inklusive dig selv.

Dette er det grundlæggende, for mere detaljeret information, læs videre...